» » XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa

XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa

XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa
pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”
9 stycznia 2020 r.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT serdecznie zaprasza na XII Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”, która odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT w Warszawie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie obecnego dyskursu w obszarze formacji policyjnych zarówno w zakresie polskich służb, jak i służb zagranicznych, czy też formacji działających międzynarodowo. Ponadto pragniemy, aby wydarzenie to pozwoliło na ukazanie obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem zarówno w środowisku studenckim jak i doktoranckim polskich ośrodków badawczych. Efektem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa przygotowana pod redakcją naukową Opiekuna Naukowego KNBN WAT (25 pkt. za rozdział w monografii zgodnie z MNiSW).

Języki robocze: polski i angielski. Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku).

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką), patrz niżej:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne – wielość definicji;
 • policje i żandarmerie w ujęciu narodowym i międzynarodowym;
 • straże graniczne oraz pozostałe formacje.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • 0 zł – wolni słuchacze;
 • 150 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu;
 • 200 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej;
 • 300 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja).

Prelegentom zapewniamy pełny catering wraz z lunchem, useful source. Tradycyjnie studenci i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej są zwolnieni ze wszelkich opłat, zatem zarówno udział czynny, jak i w samej publikacji jest dla studentów i doktorantów WAT zupełnie darmowy!

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz;
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak;
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
por. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT;
dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT;
dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław Śmiałek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
mgr Łukasz Kominek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego;
dr Arnold Warchał
mgr Aleksandra Olender
mgr Izabela Szczepanik
mgr Oliver Balogh
Aleksandra Muracka
Alicja Kuczyńska

Dla wygody organizacyjnej uprzejmie prosimy o przesłanie abstraktów zarówno poprzez formularz, jak i w pliku PDF na adres knbn.wat@gmail.com z dopiskiem „Formacje policyjne”.

WAŻNE TERMINY

15.12.2019 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,
15.12.2019 r. – termin graniczny wysyłania abstraktów na mail,
20.12.2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,
03.01.2020 r. – termin opłaty konferencyjnej,
09.01.2020 r. – konferencja w Bibliotece Głównej WAT w Warszawie,
15.02.2020 r. – termin graniczny wysyłania prac do publikacji.

FORMULARZ DO REJESTRACJI

WYMAGANIA REDAKCYJNE DO PUBLIKACJI

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przesłanie prezentacji najpóźniej na 24h przed konferencją.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 150, 200 lub 300 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia. Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.

DANE DO PRZELEWU

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.
Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.
Tytuł przelewu: KN – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, konferencja – styczeń 2020.
Numer konta: 19 1240 6960 0350 5555 0619 0563 .

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że monografia naukowa będąca pokłosiem tej konferencji ukaże się w tym roku akademickim, tj. w okolicach czerwca-sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 9 stycznia 2020 roku, w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, odbyła się XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa, pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT.

Celem konferencji było zaprezentowanie obecnego dyskursu w obszarze formacji policyjnych zarówno w zakresie polskich służb, jak i służb zagranicznych, czy też formacji działających międzynarodowo. Organizatorzy pragnęli, aby wydarzenie to pozwoliło na ukazanie obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem zarówno w środowisku studenckim, jak i doktoranckim polskich ośrodków badawczych. Efektem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa przygotowana pod redakcją naukową Opiekuna Naukowego KNBN WAT (25 pkt. za rozdział w monografii zgodnie z MNiSW).

Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 20 wystąpień Prelegentów, reprezentujących 13 ośrodków naukowych z całego kraju. Otwarcia konferencji dokonali:

 • Prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT,
 • Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak,
 • Kierownik Zakładu Systemów Bezpieczeństwa – dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. Następnie o wygłoszenie referatu wprowadzającego do tematyki konferencji poproszony został dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT, który otwarcie konferencji okrasił referatem, pt. „Policja Państwowa w II RP”. Po zakończeniu wykładu wprowadzającego odbyły się trzy Panele:

 • Panel I, pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne – wielość definicji”,
 • Panel II, pt. „Policje i żandarmerie w ujęciu narodowym i międzynarodowym”,
 • Panel III, pt. „Straże graniczne oraz pozostałe formacje”.

Mimo wysokiego poziomu wszystkich prac i wystąpień, Komitet Naukowy Konferencji wyróżnił w szczególności trzy prace:

 • I miejsce otrzymała Pani mgr Joanna Zych, doktorantka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie za pracę, pt. „Policja Graniczna (Magav) w izraelskim systemie bezpieczeństwa”,
 • II miejsce otrzymał Pan mgr Grzegorz Mąkosa, doktorant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie za pracę, pt. „Policja w systemie cyberbezpieczeństwa RP”,
 • III miejsce otrzymał Pan dr Paweł Olbrycht, adiunkt w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu za pracę, pt. „Zwalczanie przestępczości obywateli Ukrainy na obszarze Dolnego Śląska w świetle badań własnych”.

Wszystkim prelegentom oraz wyróżnionym osobom przekazano nagrody oraz dyplomy uznania, click here to discover. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Podsumowując, udział w konferencji wzięło około 180 uczestników z całej Polski. Podczas konferencji mieliśmy okazji gościć zarówno pracowników naukowych, doktorantów, studentów Wojskowej Akademii Technicznej, jak i gości z: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innych ośrodków, reprezentowanych przez prelegentów i innych uczestników konferencji.