REKRUTACJA

Do Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, mogą dołączyć tylko i wyłącznie osoby posiadające status studenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Jak dołączyć?

1. Wypełniacie formularz zgłoszeniowy.

2. Przesyłacie skan wypełnionej wyłącznie drukowanymi literami oraz podpisanej własnoręcznym, czytelnym podpisem deklaracji członkowskiej (dostępnej w zakładce O NAS, w sekcji DOKUMENTY) na adres mailowy: knbn@wat.edu.pl.

Wszystkie osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny, zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową. Nabór do naszej organizacji jest ciągły. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod tym samym adresem mailowym lub poprzez stronę naszej organizacji na portalu Facebook.

W międzyczasie zapraszamy wszystkich do brania udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej oraz na naszej stronie na Facebooku – by być na bieżąco, zachęcamy do polubienia naszej strony na tym portalu.