REKRUTACJA

Do Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, mogą dołączyć tylko i wyłącznie osoby posiadające status studenta lub doktoranta WAT.

Wszyscy kandydaci są proszeni o dwustronne wydrukowanie i wypełnienie deklaracji członkowskiej (dostępnej w zakładce O NAS, w sekcji DOKUMENTY).

Wszystkie osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny, zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową. Nabór do naszego Koła nie jest ciągły, aczkolwiek chęć przystąpienia do naszej organizacji możecie zgłaszać nieustannie, kontaktując się z Przewodniczącym Zarządu KNBN WAT lub/oraz wysyłając wypełniony skan deklaracji na adres mailowy KNBN WAT: knbn.wat@gmail.com. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod tym samym adresem mailowym lub poprzez stronę naszego Koła na portalu Facebook.

W międzyczasie zapraszamy wszystkich do brania udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz do śledzenia aktualności na stronie internetowej Koła oraz na naszej stronie na Facebooku – by być na bieżąco, zachęcamy do polubienia naszej strony na tym portalu.