ZARZĄD W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

mgr Łukasz KOMINEK – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

lic. Alicja KUCZYŃSKA – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

lic. Patrycja JAKUBOWSKA – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

lic. Damian SZAFRANEK – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

lic. Weronika GÓRALSKA – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

mgr Łukasz KOMINEK – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

lic. Alicja KUCZYŃSKA – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

lic. Patrycja JAKUBOWSKA – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

lic. Damian SZAFRANEK – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

lic. Weronika GÓRALSKA – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

mgr Łukasz KOMINEK – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

Alicja KUCZYŃSKA – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

lic. Aleksandra MURACKA – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

Damian SZAFRANEK – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

Patrycja JAKUBOWSKA – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

mgr Łukasz KOMINEK – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

mgr Aleksandra OLENDER – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

mgr Izabela SZCZEPANIK – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

Aleksandra MURACKA – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

Alicja KUCZYŃSKA – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

mgr Oliver BALOGH – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

lic. Łukasz KOMINEK – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

mgr Izabela SZCZEPANIK – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

lic. Michał ROJEK – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

Aleksandra MURACKA – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

lic. Oliver BALOGH – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

lic. Izabela SZCZEPANIK – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

Joanna KOPEREK – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

lic. Michał ROJEK – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

Łukasz DAWID – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

lic. Oliver BALOGH – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

mgr Damian Grzegorz DZIERŻYŃSKI – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

lic. Izabela SZCZEPANIK – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

lic. Michał ROJEK – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

Michał KORZENIEWSKI – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

Aleksandra ŻEGOTA – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

lic. Oliver BALOGH – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

mgr Maria KOCAN – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

mgr Sylwia OLCZAK – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

Izabela SZCZEPANIK – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

lic. Łukasz OLSZEWSKI – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

Aleksandra ŻEGOTA – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

lic. Maria KOCAN – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

Oliver BALOGH – Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu KNBN WAT;

Izabela SZCZEPANIK – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

lic. Sabina NARLOCH – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

lic. Łukasz OLSZEWSKI – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

mgr Maria KOCAN – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

Aleksandra ŻEGOTA – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

Sabina NARLOCH – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

Łukasz OLSZEWSKI – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

Maria KOCAN – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

Aleksandra ŻEGOTA – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

Paweł DOMAGAŁA – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

Sabina NARLOCH – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

Karolina FILIPEK – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

Magdalena KORPAL – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT;

Paweł DOMAGAŁA – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT;

Daria BARTOSIEWICZ – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

Milena BIEDRZYCKA – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KNBN WAT;

Karolina FILIPEK – Skarbnik Zarządu KNBN WAT;

Przemysław CHMIELEWSKI – Sekretarz Zarządu KNBN WAT.

Katarzyna MATYJASIAK – Członek Zarządu KNBN WAT.

Radosław MICHALAK - Członek Zarządu KNBN WAT.