Ukazanie się publikacji pt. „Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego”

Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała publikacja naszego kolegi, byłego członka zarządu KNBN WAT, absolwenta Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej – dr. Olivéra Balogha! Tym razem jej tytuł brzmi:

O. Balogh, Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego, wyd. FNCE, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67372-43-5.

W pracy poddano analizie rolę Polski i Węgier w systemie bezpieczeństwa europejskiego w latach 2015-2020. Jej celem poznawczym była analiza i ocena wpływu polityki Polski i Węgier na system bezpieczeństwa europejskiego. (…) Autor przyjął kilka wiodących założeń poznawczych. Wyzwania i zagrożenia występujące i powstające w otoczeniu Europy, jak i regiony Europy Środkowej uruchomiły wielopostaciowy proces przekształcenia się obecnego systemu bezpieczeństwa europejskiego, wpłynęły na jego elementy składowe. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa poszczególnych państwa miały znaczący wpływ na ukształtowanie środowiska bezpieczeństwa. Lata 2015-2020 charakteryzowały się wieloma konfliktami i kryzysami, wśród których wskazano wojnę na Ukrainie, kryzys migracyjny, spór wewnątrz Unii Europejskiej, a także spór wewnątrz NATO. Wskazane wyzwania oraz zagrożenia miały szczególny wpływ na architekturę bezpieczeństwa europejskiego. W pracy za wskazany okres przyjęto, że największym zagrożeniem nie tylko dla Europy, ale także dla całej ludzkości, stała się pandemia wirusa SARS-CoV-2, zmieniając dotychczasowy ład.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jarosława Gryza

System bezpieczeństwa europejskiego jest skomplikowaną strukturą, co wymaga od badaczy podejmujących tę problematykę dużej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szerszym aspekcie także stosunków międzynarodowych na różnych ich płaszczyznach. (…) Polska i Węgry odgrywają istotną rolę w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Są też państwami mającymi duży wpływ na sytuację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W perspektywie czasu ten wpływ może rosnąć z uwagi na geopolityczne konsekwencje wydarzeń na Bałkanach oraz w sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej. Z dużą więc uwagą i zaciekawieniem należy przyjąć publikację, w której Autor dokonuje analizy porównawczych interesów obu państw w kontekście ich funkcjonowania w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Jest to oryginalne ujęcie badawcze, pozwalające na lepsze zrozumienie interesów bezpieczeństwa Polski i Węgier. Książka zasługuje na uwagę badaczy bezpieczeństwa europejskiego, a także wszystkich zainteresowanych polityką bezpieczeństwa Polski i Węgier.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jerzego Stańczyka, prof. WAT

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”
23 listopada 2022 r.

ORGANIZATORZY

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Instytut Organizacja i Zarządzania WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

PATRONAT HONOROWY

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

PATRONAT MEDIALNY

Głos Akademicki WAT

 

Wydawnictwo Naukowe FNCE

KOMITET NAUKOWY

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT – Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK

prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK

st. kpt. dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. SGSP

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW

kpt. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ, prof. WAT

dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT

dr hab. Weronika JAKUBCZAK, prof. SGSP

dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT

dr hab. Tomasz KAMIŃSKI, prof. WAT

dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT

dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT

dr hab. Jerzy STAŃCZYK, prof. WAT

płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI

st. kpt. dr Monika WOJAKOWSKA

dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL

dr Grzegorz JASIŃSKI

dr Joanna LUBIMOW

dr Wawrzyniec KOWALSKI

dr Natalia MOCH

dr Wiesława ZAŁOGA

dr Justyna STOCHAJ

dr Katarzyna ŚMIAŁEK

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Łukasz KOMINEK

lic. Weronika GÓRALSKA

lic. Alicja KUCZYŃSKA

lic. Patrycja JAKUBOWSKA

lic. Damian SZAFRANEK

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytutem Organizacji i Zarządzania WAT oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Obronności WAT, serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (budynek 135).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa granic w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki. Język referatów: polski, angielski.

Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku). Planujemy, by panel pierwszy konferencji przeznaczony został dla gości reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze – odbędzie się on wyłącznie w języku angielskim. Inne panele prowadzone będą w języku polskim lub angielskim – w zależności od potrzeb.

Z okazji trzydziestej rocznicy powołania Straży Granicznej, podczas konferencji, będą mieli Państwo również możliwość zapoznania się z wystawą numizmatyczną pt. „Granice Polski – walki w obronie granic – formacje graniczne – w numizmatyce”.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

 • historia walk o granice:
  • powstania śląskie, wielkopolskie,
  • wojna o granicę wschodnią,
  • historia formacji granicznych II Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wojna 1939 r.,
  • polskie granice po II wojnie światowej,
 • podstawy prawne ochrony granic,
 • formacje odpowiadające za ochronę granic,
 • wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństw granic,
 • międzynarodowa współpraca w ochronie granic,
 • perspektywy bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • 0 zł – wolni słuchacze,
 • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe),
 • 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej,
 • 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja) wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę – liczba występujących jest ograniczona.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

TUTAJ znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.

WAŻNE TERMINY:

13.11.2022 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

14.11.2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

23.11.2022 r. – dzień konferencyjny,

30.12.2022 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto -700-1500-50-007, konferencja – listopad 2022.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.

PUBLIKACJA

Wynikiem konferencji, oprócz niewątpliwie ciekawych wystąpień, będą wieloautorskie, recenzowane monografie naukowe, które opublikowane zostaną przez Wydawnictwo znajdujące się w „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki” (20 pkt. za rozdział według obowiązującej listy MEiN). Serdecznie zachęcamy do nadsyłania swoich tekstów!

TUTAJ znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich

KONTAKT

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

01-476 Warszawa,

budynek nr 158, pokój nr 34,

knbn.wat@gmail.com

https://www.facebook.com/knbn.wat/

https://knbn.wat.edu.pl/

 

Przedstawiciel KNBN WAT ekspertem podczas TACTICAL – Manewrów Taktycznych Grup Specjalnych

Przedstawiciel KNBN WAT ekspertem podczas TACTICAL – Manewrów Taktycznych Grup Specjalnych

Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizowane są Manewry Taktyczne dla grup specjalnych w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2022”, których organizatorem jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Na zaproszenie organizatorów, jednym z ekspertów podczas manewrów był Łukasz Kominek, członek KNBN WAT, realizujący rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w SDR WAT na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

VII Międzynarodowe Manewry Taktyczne – ,,Tactical Prison Rescue 2022” dla Grup Specjalnych odbywają się w Kaliszu w dniach 23-27 maja 2022 roku.

W myśl zasady: ,,przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz”, w przedsięwzięcie zaangażowane do tej pory były najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

Celem głównym manewrów jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Uczestnikami manewrów są funkcjonariusze wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły zaproszone z innych formacji mundurowych tj. Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biura Śledcze Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Służba Ochrony Państwa, Bataliony Powietrznodesantowe, Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Jednostka Wojskowa AGAT i jednostki zaproszone z zagranicy.

W tym roku, udział w manewrach biorą:

 • Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach,
 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku,
 • 16 Batalion Powietrznodesantowy,
 • 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej,
 • 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej,
 • Grupa Realizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach,
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Bydgoszcz,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Katowice,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Koszalin,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Kraków,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Lublin,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Łódź,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Olsztyn,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Opole,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Poznań,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Rzeszów,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Warszawa,
 • Jednostki z Czech.

 

Ukraina – analiza i przewidywania – spotkanie z Witoldem Repetowiczem

 

 

Ukraina – analiza i przewidywania – spotkanie z Witoldem Repetowiczem

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu z Witoldem Repetowiczem. Podczas spotkania będziemy rozmawiać na temat: „Ukraina – analiza i przewidywania”. Moderatorem rozmowy będzie Łukasz Kominek. W jej trakcie możliwe będzie zadawanie pytań naszemu gościowi. Szczegóły zostaną przedstawione przez moderatora podczas spotkania.

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej, w auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT w dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 18. Udział w spotkaniu jest możliwy dla wszystkich, którzy zechcą zarejestrować się na spotkanie poprzez formularz.

Choć uważamy, że nie trzeba nikomu przedstawiać naszego gościa to gwoli ścisłości – Witold Repetowicz jest dziennikarzem, prawnikiem, analitykiem specjalizującym się w tematyce bliskowschodniej. Od 2017 roku jest korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. Publikował m.in. na portalu Defence24.pl „Do Rzeczy” i „Polsce Zbrojnej”. Jest również ekspertem TVP INFO oraz autorem serii reportaży telewizyjnych o sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i uchodźcach syryjskich. Witold jest również ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu, terroryzmu i geopolityki oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizował doktorat na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Od 16 listopada do 22 grudnia 2017 roku był więziony przez syryjski wywiad wojskowy. W 2018 roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. K. Dziewanowskiego za reportaż dla TVP Info – Marazm i nadzieja o uchodźcach syryjskich w Libanie oraz za serię reportaży dla PAP z Syrii. Uhonorowany również przez Ambasadę Iraku w Polsce za „odwagę w pracy dziennikarskiej”, w związku z jego relacjami wojennymi z Iraku, oraz przez kurdyjską organizację dziennikarską z Syrii Yekîtiya Ragihandina Azad, która wyróżniła go za książkę „Nazywam się Kurdystan” wydaną w 2016 roku. Z powodu publikacji tej książki, Witek w 2017 roku został objęty zakazem wjazdu do Turcji.

Jest również ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu, terroryzmu i geopolityki w Fundacji im. K. Pułaskiego, oraz ekspertem Fundacji Pułaskiego oraz Warsaw Institute Review. Specjalizuje się w tematyce Iraku, Syrii, Kurdów, Turcji, Państwa Islamskiego i ekstremizmu islamskiego. Publikował również artykuły, reportaże i analizy dotyczące Ukrainy, Afryki i Azji Centralnej.

Wydarzenie dostępne jest również na portalu Facebook.

Serdecznie zapraszamy!

Ukazanie się publikacji pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

W. Śmiałek, Ł. Kominek, O. Balogh, Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa, wyd. FNCE, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67138-76-5.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 20 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Młodzi dla Bezpieczeństwa”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Młodzi dla Bezpieczeństwa”
22 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 22 kwietnia 2022 roku odbyła się VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Młodzi dla Bezpieczeństwa” organizowana przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, we współpracy z Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez panią dziekan – dr Joannę Lubimow, a następnie przez kierownika naukowego – prof. dr. hab. Bogusława Jagusiaka, odbył się wykład  inauguracyjny przeprowadzony przez dr Lea Ganor, dotyczący izraelskich pilotów, będących ofiarami holocaustu. Następnie głos zabrali prelegenci – przedstawiciele wiodących uczelni krajowych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim. Wśród uczelni prezentujących pojawiły się m.in. Akademii im. Jakuba z Paradyża – organizatorzy konferencji, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia Sztuki Wojennej. Miejsce miały również dwa panele zdalne, odbywające się równolegle z panelami stacjonarnymi, na których swoje referaty wygłosili prelegenci z takich uczelni jak Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański oraz Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku.

Uczestnicy wystąpili w czterech panelach w formie stacjonarnej, dotyczących kolejno bezpieczeństwa militarnego, społecznego, międzynarodowego oraz wewnętrznego, jak również w dwóch panelach zorganizowanych w formie online, dotyczących bezpieczeństwa w ujęciu interdyscyplinarnym oraz zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto, odbyła się również Debata Oksfordzka, przygotowana przez Akademię Sztuki Wojennej, która w swojej argumentacji podjęła temat: „Czy wojny na Ukrainie dało się uniknąć?”. Podczas tej debaty, wolni słuchacze decydowali o jej wyniku na podstawie zaprezentowanych argumentów. Jej efektem stała się teza, iż wojny dało się uniknąć.

W ramach reprezentacji Koła Naukowego Bezpieczeństwo Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej zostały przedstawione cztery referaty. mgr Łukasz Kominek, lic. Patrycja Jakubowska, lic. Weronika Góralska oraz Wiktoria Tkacz zgłębili temat: „Znaczenia spektrum elektromagnetycznego na współczesnym polu walki”, Bartosz Szymański wraz z Wiktorią Smolec zaprezentowali: „Rolę oraz znaczenie bezpieczeństwa ekologicznego w wojnie hybrydowej i działaniach dywersyjnych”, Adam Małachowski dokonał analizy oraz oceny „Polityki UE wobec Rosji”, natomiast lic. Damian Szafranek wraz z lic. Alicją Kuczyńską przedstawili referat dotyczący: „Formacji Policyjnych w zwalczaniu cyberprzestępczości”. Ponadto, mgr Łukasz Kominek był również moderatorem jednego z paneli, dotyczącego bezpieczeństwa międzynarodowego podczas którego, z inicjatywy moderatora nawiązała się najgorętsza podczas tego dnia konferencyjnego dyskusja, pomiędzy moderatorem, kadrą naukowo-dydaktyczną AJP, ASzWoj oraz innymi badaczami, którzy reprezentowali różnorodne ośrodki z całego kraju.

Konferencja została przygotowana na wysokim poziomie, a przedstawione referaty pozwoliły na wymianę myśli i analizę szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym pomiędzy studentami i uczniami szkół średnich.

Autor sprawozdania: lic. Weronika GÓRALSKA

Zmiana terminu spotkania z dr. Jackiem Bartosiakiem na WAT (online)

 

 

Zmiana terminu spotkania z dr. Jackiem Bartosiakiem na WAT (online)

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej pragnie poinformować, że ze względu na zarządzenie przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na terytorium całego kraju do 15 marca, planowane spotkanie z dr. Jackiem Bartosiakiem w dniu 9 marca 2022 roku nie odbędzie się w tym terminie. Nowy termin spotkania zostanie podany w niedalekiej przyszłości – po ustaleniu możliwości organizacyjnych.

Za ewentualne niedogodności – przepraszamy. Jednocześnie zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej oraz profilu organizacji na portalu Facebook, co umożliwi dostęp do najbardziej aktualnych informacji odnośnie podejmowanych przez Nas inicjatyw.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd KNBN WAT

 

Stypendium Ministra Obrony Narodowej dla członkini Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, mamy przyjemność poinformować, iż na podstawie art. 359 ust. 1 w zw. z art. 435 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe (dz. U. poz. 1382), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (dZ. U. z 2021 roku poz. 735, z późn. zm.) członkini naszej organizacji, Pani Alicja Natalia Kuczyńska, Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 5/DSW/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku została nagrodzona ministerialnym stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe!

Nasza koleżanka jest studentką IV roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż ministerialne władze były pod ogromnym wrażeniem osiągnięć naukowych Pani Alicji, w szczególności:

 • rozdziału: „Iran jako potęga militarna – analiza potencjału” w monografii: W. Śmiałek, Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym, wyd. WAT, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-7938-268-2;
 • rozdziału: „Ochrona informacji niejawnych w prawie polskim” w monografii: A. Kominek, K. Śmiałek, Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-6680-054-0;
 • rozdziału: „Rozwój cywilizacyjny jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego Azji” w monografii: Ł. Kominek, W. Śmiałek, Bezpieczeństwo Azji w XXI wieku – wybrane aspekty, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-6680-052-6;
 • wystąpienia konferencyjnego: „Zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego” podczas XII. Ogólnopolskiej Doktorancko-Studenckiej Konferencji Naukowej z dnia 9 stycznia 2021 roku w Warszawie.

Naszej koleżance, składamy serdeczne gratulacje i zachęcamy do dalszej aktywności naukowej!

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT

Spotkanie z dr. Jackiem Bartosiakiem na WAT (online)

 

 

Spotkanie z dr. Jackiem Bartosiakiem na WAT (online)

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu z dr. Jackiem Bartosiakiem. Podczas spotkania odbędzie się wykład otwarty naszego gościa pt. „Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w świetle aktualnych wyzwań i zagrożeń„.

Po wykładzie odbędzie się otwarta dyskusja, moderowana przez Łukasza Kominka. W jej trakcie możliwe będzie zadawanie pytań naszemu gościowi. Szczegóły zostaną przedstawione przez moderatora podczas spotkania.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 9 marca 2022 r. o godzinie 17. Udział w spotkaniu jest możliwy dla wszystkich, którzy zechcą podać do 8 marca (do końca dnia) swój adres mailowy poprzez formularz. Pozwoli to na przesłanie Państwu linku do spotkania.

Choć uważamy, że nie trzeba nikomu przedstawiać naszego gościa to gwoli ścisłości:

dr Jacek Bartosiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz gość to Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego, Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie. W latach 2013–2015 był ekspertem oraz członkiem rady Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Był również ekspertem Fundacji Republikańskiej i członkiem Rady Budowy Okrętów. Jest założycielem i właścicielem firmy Strategy & Future oraz współzałożycielem „Play of Battle”, zajmującej się przygotowaniem symulacji wojskowych. W latach 2017–2018 członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 19 sierpnia 2018 został powołany na prezesa spółki celowej do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. 19 lutego 2019 zrezygnował z tej funkcji. Prowadzi kanał w serwisie YouTube, gdzie publikuje swoje wykłady o geopolityce i geostrategii. Doradca ekspercki przy Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz ekspert: NUP 2X35.

Wydarzenie dostępne jest również na portalu Facebook.

Serdecznie zapraszamy!

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”
6 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 6 kwietnia 2022 roku, przy użyciu platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się Ogólnopolska Konferencji Naukowa, pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragnęliśmy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem było kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki.

Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 17 wystąpień, przedstawionych przez 19 Prelegentów, reprezentujących 11 krajowych ośrodków naukowych. Otwarcia konferencji dokonali:

 • Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WATpłk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT,
 • Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WATdr Patrycja Bryczek-WRÓBEL,
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencjidr Wiesław ŚMIAŁEK.

Na uwagę zasługuje wysoki poziom wszystkich prac i wystąpień. Komitet Naukowy Konferencji, po burzliwych obradach zdecydował się wyróżnić następujące prace:

 • I miejsce otrzymał Pan dr hab. Ignacy KITOWSKI, prof. UP, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie za pracę pod tytułem: „Wykorzystanie olejków eterycznych do ograniczania obecności ptaków na lotniskach”,
 • II miejsce otrzymała Pani mgr inż. Aleksandra KONDRATOWICZ, studentka Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie za pracę pod tytułem: „Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego we współczesnym świecie a środowisko naturalne”,
 • III miejsce (ex aequo) otrzymała Pani Agata MAKOWSKA, studentka Akademii Nauk Stosowanych w Łomży za pracę pod tytułem: „Wpływ zagrożeń dla bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie województwa podlaskiego” oraz Pani mgr Agnieszka MODZELEWSKA, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku za pracę pod tytułem: „Podatek cukrowy – realna próba walki o zdrowie obywateli czy zwykły fiskalizm?”.

Wszystkim prelegentom oraz wyróżnionym osobom przekazano nagrody, materiały konferencyjne oraz dyplomy uznania drogą pocztową. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Podsumowując, udział w konferencji, w różnych momentach konferencji, wzięło około 140 osoby z całej Polski, reprezentujące około 23 podmioty.

Konferencja dostępna będzie pod tym linkiem. Zachęcamy do wzięcia udziału w obradach!

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji 🙂 .

KOMITET NAUKOWY

płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji;
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak;
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
kpt. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT;
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT;
dr Patrycja Bryczek-Wróbel;
dr Wawrzyniec Kowalski;
dr Natalia Moch;
dr Wiesława Załoga;
dr Justyna Stochaj;
dr Katarzyna Śmiałek.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław Śmiałek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
mgr Łukasz Kominek –
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
lic. Weronika Góralska;
lic. Patrycja Jakubowska;
lic. Alicja Kuczyńska;
lic. Damian Szafranek.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Zakład Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (budynek 135).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki.

Język referatów: polski, angielski.

Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku).

Planujemy, by panel pierwszy konferencji przeznaczony został dla gości reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze – odbędzie się on wyłącznie w języku angielskim. Inne panele prowadzone będą w języku polskim lub angielskim – w zależności od potrzeb.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

1. Dylematy definicyjne.

2. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.

3. Narodowy i międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.

4. Interakcje ze środowiskiem naturalnym.

5. Podstawy doktrynalne i prawne bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego i ochrony środowiska naturalnego.

6. Inne zagadnienia związane z tematyką bezpieczeństwa w ujęciu sektorowym: bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat! Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

• 0 zł – wolni słuchacze;

• 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu;

• 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej;

• 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami promocyjnymi/naukowymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniami do ostatniej chwili – liczba występujących jest ograniczona.
WAŻNE TERMINY:

27.03.2022 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

28.03.2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

06.04.2022 r. – dzień konferencyjny,

30.04.2022 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Tutaj znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.
Tutaj znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto -700-1500-50-007, konferencja – kwiecień 2022.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.

Uprzejmie informujemy, że monografia naukowa będąca pokłosiem tej konferencji (wydawnictwo z listy MNiSW – 100 pkt.) ukaże się po konferencji na przełomie maja/czerwca 2022 r. – wydawnictwo potwierdziło termin, zatem prosimy o dyscyplinę w zakresie przesyłania prac. Na życzenie możemy to potwierdzić dodatkowym certyfikatem.

Pozdrawiamy!

1 2 3