Ukazanie się publikacji, pt. „Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa”

Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

 

W. Śmiałek, Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-262-0.

 

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Cechą znamienną współczesnych zagrożeń jest ich wszechobecność. Lista zagrożeń nie jest zamknięta, gdyż pojawiają się nowe ich typy i modyfikacje. Zajmowanie się rzeczywistymi zagrożeniami charakteryzuje zawodowe i wyspecjalizowane podejście do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Występuje ono przede wszystkim wśród podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo ustrojowe. Główna rola w tym zakresie przypada formacjom policyjnym obejmującym historycznie policje, milicje, żandarmerie wojskowe, straże graniczne, służby więzienne, służby oraz straże lokalne i sektorowe.

Prezentowana monografia skierowana jest do analityków, doktorantów, studentów uczelni cywilnych i resortowych realizujących badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz prowadzących dydaktykę na kierunkach bezpieczeństw wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe. Mamy nadzieję, że spotka się ona również z zainteresowaniem funkcjonariuszy i żołnierzy formacji policyjnych, zwłaszcza Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i innych.

Wszystkim Autorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa pt. „Współczesny wymiar zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych”

Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa pt. „Współczesny wymiar zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych
14 kwietnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 14 kwietnia 2021 roku, przy użyciu platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa, pt. „Współczesny wymiar zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze zarządzania kryzysowego w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragnęliśmy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na temat szacowania ryzyka oraz diagnozowania zagrożeń zachodzących w środowisku zagrożeń hybrydalnych – uwzględniających przede wszystkim wymiar zarządzania kryzysowego – pozwalających zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie uwzgledniającą także środowisko eksperckie i młodych naukowców funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem było kompleksowe podejście do tematyki zarządzania kryzysowego oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso.

Po powitaniach zaproszonych gości, minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłego niedawno Jego Magnificencji Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Pana Profesora Dariusza Czajki – współorganizatora naszej konferencji

Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 20 wystąpień Prelegentów, reprezentujących 17 ośrodków naukowych z całego kraju. Otwarcia konferencji dokonali:

 • Prorektor ds. Nauki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawiedr hab. Beata Maria Nowak, prof. SWWS,
 • Prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT,
 • Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak,
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencjidr Katarzyna Śmiałek.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji został wygłoszony wykład wprowadzający. Został on przeprowadzony przez dr hab. inż. Gabriela Nowackiego, prof. WAT i nosił tytuł „NATO strategy comunications”. Po zakończeniu wykładu wprowadzającego odbyły się trzy Panele:

 • Panel I, pt. „Crisis management in the perspective of cyber threats”,
 • Panel II, pt. „Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w kontekście infrastruktury krytycznej”,
 • Panel III, pt. „Współczesne wyzwania zarządzania kryzysowego”.

Mimo wysokiego poziomu wszystkich prac i wystąpień, Komitetowi Naukowemu Konferencji, po burzliwych obradach udało się wyróżnić następujące prace:

 • I miejsce otrzymał Pan mgr Krzysztof Świątczak, doktorant Academii Rerum Socialium na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę, pt. „Cyberwojna a prawo konfliktów zbrojnych – konwencje genewskie i konwencje haskie w cyberprzestrzeni”,
 • ex aequo II miejsce otrzymał Pan mgr Wojciech Wasilewski, doktorant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz wykładowca akademicki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku za pracę, pt. „Koncepcja funkcjonowania nowego modelu systemu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym”,
 • ex aequo II miejsce otrzymała Pani dr Ewa Jakubiak, adiunkt Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży za pracę, pt. „Państwowa Straż Pożarna jako wiodąca służba w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce”,
 • III miejsce otrzymał Pan mgr Krzysztof Tomasz Najdzik, doktorant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz pracownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie za pracę, pt. „Zarządzanie kryzysowe na poziomie powiatu w dobie pandemii COVID-19 – synteza i refleksja”.

Wszystkim prelegentom oraz wyróżnionym osobom przekazano nagrody, materiały konferencyjne oraz dyplomy uznania drogą pocztową. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Podsumowując, udział w konferencji, w różnych momentach konferencji, wzięło około 193 osoby z całej Polski, reprezentujące 41 podmiotów. Podczas konferencji mieliśmy okazję gościć zarówno pracowników naukowych, doktorantów, studentów Wojskowej Akademii Technicznej, jak i gości z: Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jak również innych ośrodków, reprezentowanych przez prelegentów i innych uczestników konferencji.

Konferencja dostępna będzie pod tym linkiem. Zachęcamy do wzięcia udziału w obradach!

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji 🙂 .

Szanowni Państwo,

W przypadku jeśli nie posiadają Państwo konta w MS Teams, poniżej przedstawiam instrukcję jego bezpłatnego założenia.

1. W tym celu musimy utworzyć konto Microsoft w tym miejscu. W tym miejscu wybieramy opcję: Utwórz konto Microsoft.

2. Dalej wpisujemy swój adres mailowy.

3. Dalej wpisujemy swoje nowe hasło do usługi Microsoft.

4. Uzupełniamy dane odnośnie kraju i daty urodzenia.

5. Wpisujemy kod autoryzacyjny jaki otrzymali Państwo na podany podczas rejestracji adres mailowy.

6. Rozwiązujemy łamigłówkę klikając dalej oraz obracamy obrazek tak, aby był on w odpowiedniej pozycji – zabezpieczenie przez botami.

7. Gotowe! Mają Państwo konto Microsoft wraz z usługą Teams – otwieramy link do konferencji. Mogą Państwo uruchomić ją zarówno z poziomu aplikacji Teams, jak i z poziomu Przeglądarki Internetowej.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie i Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Współczesny wymiar zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych”, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 roku w trybie zdalnym (online).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze zarządzania kryzysowego w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na temat szacowania ryzyka oraz diagnozowania zagrożeń zachodzących w środowisku zagrożeń hybrydalnych – uwzględniających przede wszystkim wymiar zarządzania kryzysowego – pozwalających zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie uwzgledniającą także środowisko eksperckie i młodych naukowców funkcjonujących w krajowych zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki zarządzania kryzysowego oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso.

Język referatów: polski i angielski, czek common questions and answers. Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku). Przewidujemy, iż panel pierwszy konferencji przeznaczony będzie dla gości reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze, odbędzie się on wyłącznie w języku angielskim. Inne panele prowadzone będą w języku polskim lub angielskim – w zależności od potrzeb.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką), patrz niżej:

1. Ewolucja wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności i Infrastruktury Krytycznej.

2. Regulacje prawne – poziom centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny.

3. Zarządzanie kryzysowe a obrona cywilna.

4. Kierunki zmian.

Konferencja jest w pełni bezpłatna.

KOMITET NAUKOWY

gen. dr Marcin STRZELEC – Rektor-Komendant SWWS – Przewodniczący Komitetu Naukowego;
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – WAT – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego;
prof. dr hab. Roman WIERUSZEWSKI – EWSPA;
prof. dr hab. Tomasz KOŚMIDER – SWWS;
prof. EWSPA, dr hab. Waldemar GONTARSKI – WAT;
prof. WAT, dr hab. inż. Gabriel NOWACKI – WAT;
ppłk dr Leszek KOŁTUN – SWWS;
dr Urszula STAŚKIEWICZ – SWWS;
dr Łukasz ROMAN – SWWS;
dr Jerzy TROCHA – SWWS;
dr Wiesław ŚMIAŁEK – WAT;
dr Paweł KAWALERSKI – WAT;
dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL – WAT.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Katarzyna ŚMIAŁEK – WAT – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego;
mgr Łukasz KOMINEK – WAT – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego;
dr Urszula STAŚKIEWICZ – SWWS;
dr Łukasz ROMAN – SWWS;
dr Marcin MAZUREK – SWWS;
dr Jerzy TROCHA – SWWS;

mgr Grzegorz KOSTYRA – SWWS;
mgr Aleksandra KOMINEK – WAT;
mgr Przemysław STUPAK – EWSPA;
Łukasz MIKOSZ – EWSPA;
Aleksandra MURACKA – WAT;
mgr Grzegorz MĄKOSA – WAT;
Alicja KUCZYŃSKA – WAT;
Patrycja JAKUBOWSKA – WAT;
Damian SZAFRANEK – WAT.

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami promocyjnymi/naukowymi.
WAŻNE TERMINY

02.04.2021 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,
02.04.2021 r. – termin graniczny wysyłania abstraktów na mail,
05.04.2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,
14.04.2021 r. – konferencja online,
23.04.2021 r. – termin graniczny wysyłania certyfikatów drogą pocztową (tradycyjną) oraz nagród.

FORMULARZ DO REJESTRACJI

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przesłanie prezentacji najpóźniej na 24h przed konferencją.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „States of emergency – national and international conditions”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „States of emergency – national and international conditions
10-11 grudnia 2020 r.

 

KOMITET NAUKOWY

płk dr Marcin Strzelec – Rektor-Komendant WSKiP – przewodniczący;
prof. WSKiP, dr hab. Tomasz Kośmider;
prof. WSKiP, dr hab. Beata Maria Nowak;
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – WAT;
prof. dr hab. Roman Wieruszewski – EWSPA;
prof. EWSPA, dr hab. Waldemar Gontarski;
dr Urszula Staśkiewicz – WSKiP;
dr Wiesław Śmiałek – WAT;
dr Julia Wioletta Tocicka – WSKiP.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Julia Wioletta Tocicka – WSKiP;
dr Urszula Staśkiewicz – WSKiP;
mgr Grzegorz Kostyra – WSKiP;
dr Wiesław Śmiałek – WAT;
mgr Łukasz Kominek – WAT;
mgr Aleksandra Kominek – WAT;
mgr Przemysław Stupak – EWSPA;
Łukasz Mikosz – EWSPA;

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniach 10–11 grudnia 2020 r. odbyła się (on-line) międzynarodowa konferencja młodych naukowców, pt. States of emergency – national and international conditions, która została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT w Warszawie oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych. Referaty wygłosili badacze z Norwegii, Szkocji, Anglii, USA, Polski oraz Federacji Rosyjskiej.

Celem konferencji było przedstawienie modeli, standardów i skutków wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby w sposób wielowymiarowy przedstawić tematykę stanów nadzwyczajnych, akcentując przede wszystkim aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego.

Wykład wprowadzający pt. Prawa człowieka podczas stanów nadzwyczajnych wygłosił prof. dr hab. Roman Wieruszewski. W następnej kolejności zostały wygłoszone referaty w ramach paneli zatytułowanych: bezpieczeństwo państwa, prawa i wolności jednostki podczas stanów nadzwyczajnych, stany nadzwyczajne – uwarunkowania międzynarodowe oraz aktualna problematyka stanów nadzwyczajnych. Uczestnicy konferencji wprowadzili zaproszonych gości m.in. w tematykę: Regulacji prawnych dotyczących stanów nadzwyczajnych w RP, Zagrożeń bezpieczeństwa determinujących wprowadzenie stanów nadzwyczajnych, Swobód obywatelskich podczas stanów nadzwyczajnych, Międzynarodowych uwarunkowań stanów nadzwyczajnych – od państwa rzymskiego do czasów współczesnych, Stanów nadzwyczajnych w USA, Ameryce Południowej, Japonii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Praw człowieka w stanie wyjątkowym i wojennym, Ograniczeń swobody działalności gospodarczej podczas stanów nadzwyczajnych, Zadań służb, inspekcji i straży, w tym Służby Więziennej podczas stanów nadzwyczajnych, discover the average cost.

Podczas drugiego dnia konferencji młodzi naukowcy zaprezentowali wyniki swoich dociekań naukowych w zakresie standardów i rozwiązań przyjmowanych podczas stanów nadzwyczajnych oraz miała miejsce debata oksfordzka nt. Kompetencji organów władzy wykonawczej w zakresie inicjowania i wprowadzenia stanów nadzwyczajnych.

Szeroki zakres tematyczny wystąpień spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zaproszonych gości i zaowocował interesującą dyskusją poświęconą szczególnej instytucji prawa wewnętrznego, jaką są bez wątpienia stany nadzwyczajne.

Ukazanie się publikacji, pt. „Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”

Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

 

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wyd. WAT, Warszawa 2020,

ISBN: 978-83-7938-299-6.

 

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego (ewentualne zmiany adresu można zgłaszać tylko do końca tygodnia na adres KNBN WAT – później pójdą pod wskazany w formularzu adres). Sugeruję jednak dla pewności wysłanie na nasz adres mailowy: knbn.wat@gmail.com przez Państwa adresów do wysyłki.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Ukazanie się publikacji, pt. „Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia”

Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi: „Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia”. Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych.

Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego zobacz additional resources (ewentualne zmiany adresu można zgłaszać tylko do końca dzisiejszego dnia na adres KNBN WAT).

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Ukazanie się publikacji, pt. „Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku. Badania i perspektywy”

Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku. Badania i perspektywy

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, iż światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja. Tym razem jej tytuł brzmi: „Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku. Badania i perspektywy”. Publikacja ma charakter monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych, there is a difference.

Każdy autor w pełni zasłużył na swój egzemplarz autorskie, zatem autorów rozdziałów uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: knbn.wat@gmail.com z tytułem maila: „Bezpieczeństwo sektorowe – wysyłka egzemplarza autorskiego”, w treści przesyłając adres do wysyłki egzemplarza.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych! 

Ukazanie się publikacji, pt. „Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym”

Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, iż światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja. Tym razem jej tytuł brzmi: „Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym”. Publikacja ma charakter monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych, published here.

Każdy autor w pełni zasłużył na swój egzemplarz autorskie, zatem autorów rozdziałów uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: knbn.wat@gmail.com z tytułem maila: „Bezpieczeństwo militarne – wysyłka egzemplarza autorskiego”, w treści przesyłając adres do wysyłki egzemplarza.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych! 

XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa

XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa
pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”
9 stycznia 2020 r.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT serdecznie zaprasza na XII Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”, która odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT w Warszawie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie obecnego dyskursu w obszarze formacji policyjnych zarówno w zakresie polskich służb, jak i służb zagranicznych, czy też formacji działających międzynarodowo. Ponadto pragniemy, aby wydarzenie to pozwoliło na ukazanie obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem zarówno w środowisku studenckim jak i doktoranckim polskich ośrodków badawczych. Efektem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa przygotowana pod redakcją naukową Opiekuna Naukowego KNBN WAT (25 pkt. za rozdział w monografii zgodnie z MNiSW).

Języki robocze: polski i angielski. Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku).

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką), patrz niżej:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne – wielość definicji;
 • policje i żandarmerie w ujęciu narodowym i międzynarodowym;
 • straże graniczne oraz pozostałe formacje.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • 0 zł – wolni słuchacze;
 • 150 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu;
 • 200 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej;
 • 300 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja).

Prelegentom zapewniamy pełny catering wraz z lunchem, useful source. Tradycyjnie studenci i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej są zwolnieni ze wszelkich opłat, zatem zarówno udział czynny, jak i w samej publikacji jest dla studentów i doktorantów WAT zupełnie darmowy!

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz;
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak;
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
por. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT;
dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT;
dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław Śmiałek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
mgr Łukasz Kominek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego;
dr Arnold Warchał
mgr Aleksandra Olender
mgr Izabela Szczepanik
mgr Oliver Balogh
Aleksandra Muracka
Alicja Kuczyńska

Dla wygody organizacyjnej uprzejmie prosimy o przesłanie abstraktów zarówno poprzez formularz, jak i w pliku PDF na adres knbn.wat@gmail.com z dopiskiem „Formacje policyjne”.

WAŻNE TERMINY

15.12.2019 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,
15.12.2019 r. – termin graniczny wysyłania abstraktów na mail,
20.12.2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,
03.01.2020 r. – termin opłaty konferencyjnej,
09.01.2020 r. – konferencja w Bibliotece Głównej WAT w Warszawie,
15.02.2020 r. – termin graniczny wysyłania prac do publikacji.

FORMULARZ DO REJESTRACJI

WYMAGANIA REDAKCYJNE DO PUBLIKACJI

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przesłanie prezentacji najpóźniej na 24h przed konferencją.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 150, 200 lub 300 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia. Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.

DANE DO PRZELEWU

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.
Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.
Tytuł przelewu: KN – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, konferencja – styczeń 2020.
Numer konta: 19 1240 6960 0350 5555 0619 0563 .

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że monografia naukowa będąca pokłosiem tej konferencji ukaże się w tym roku akademickim, tj. w okolicach czerwca-sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 9 stycznia 2020 roku, w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, odbyła się XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa, pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT.

Celem konferencji było zaprezentowanie obecnego dyskursu w obszarze formacji policyjnych zarówno w zakresie polskich służb, jak i służb zagranicznych, czy też formacji działających międzynarodowo. Organizatorzy pragnęli, aby wydarzenie to pozwoliło na ukazanie obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem zarówno w środowisku studenckim, jak i doktoranckim polskich ośrodków badawczych. Efektem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa przygotowana pod redakcją naukową Opiekuna Naukowego KNBN WAT (25 pkt. za rozdział w monografii zgodnie z MNiSW).

Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 20 wystąpień Prelegentów, reprezentujących 13 ośrodków naukowych z całego kraju. Otwarcia konferencji dokonali:

 • Prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT,
 • Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak,
 • Kierownik Zakładu Systemów Bezpieczeństwa – dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. Następnie o wygłoszenie referatu wprowadzającego do tematyki konferencji poproszony został dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT, który otwarcie konferencji okrasił referatem, pt. „Policja Państwowa w II RP”. Po zakończeniu wykładu wprowadzającego odbyły się trzy Panele:

 • Panel I, pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne – wielość definicji”,
 • Panel II, pt. „Policje i żandarmerie w ujęciu narodowym i międzynarodowym”,
 • Panel III, pt. „Straże graniczne oraz pozostałe formacje”.

Mimo wysokiego poziomu wszystkich prac i wystąpień, Komitet Naukowy Konferencji wyróżnił w szczególności trzy prace:

 • I miejsce otrzymała Pani mgr Joanna Zych, doktorantka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie za pracę, pt. „Policja Graniczna (Magav) w izraelskim systemie bezpieczeństwa”,
 • II miejsce otrzymał Pan mgr Grzegorz Mąkosa, doktorant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie za pracę, pt. „Policja w systemie cyberbezpieczeństwa RP”,
 • III miejsce otrzymał Pan dr Paweł Olbrycht, adiunkt w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu za pracę, pt. „Zwalczanie przestępczości obywateli Ukrainy na obszarze Dolnego Śląska w świetle badań własnych”.

Wszystkim prelegentom oraz wyróżnionym osobom przekazano nagrody oraz dyplomy uznania, click here to discover. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Podsumowując, udział w konferencji wzięło około 180 uczestników z całej Polski. Podczas konferencji mieliśmy okazji gościć zarówno pracowników naukowych, doktorantów, studentów Wojskowej Akademii Technicznej, jak i gości z: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innych ośrodków, reprezentowanych przez prelegentów i innych uczestników konferencji.