Ukazanie się publikacji pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej w realiach XXI wieku”.

Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej w realiach XXI wieku

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

W. Śmiałek, Ł. Kominek, 2023 – Monografia – Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej w realiach XXI wieku, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67786-02-7.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 20 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Wizyta studyjna w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Kierowania KSP, Mobilnym Stanowisku Kierowania KNBN WAT

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2023 roku w godzinach 10-13, odbędzie się wizyta studyjna studentów w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Kierowania Komendy Stołecznej Policji oraz Mobilnym Stanowisku Kierowania. Uprzejmie informujemy, że osoby które się zadeklarują, zobowiązane są do wzięcia udziału w wyjeździe. Mamy 24 miejsca – zatem kto pierwszy ten lepszy. Pierwszeństwo mają członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jeśli nie jesteś członkiem KNBN WAT – Twoje zgłoszenie zostanie zakwalifikowane w przypadku nie wykorzystania puli wolnych miejsc przez członków KNBN WAT, na zasadzie kolejności zgłoszeń. Nie ma możliwości oddania własnego miejsca innej osobie.

Dane potrzebne są Komendzie Stołecznej Policji do weryfikacji tożsamości uczestników, tylko w tym celu są przetwarzane. Dla uczestników wydarzenia przygotowany zostanie transport autobusem uczelnianym. Osoby zakwalifikowane do udziału w tym wydarzeniu zostaną o szczegółach poinformowane drogą mailową na 3 dni przed wizytą studyjną. Link do zapisów dostępny jest TUTAJ.

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT.

Ukazanie się publikacji pt. „Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona ludności w perspektywie 2030 roku”

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona ludności w perspektywie 2030 roku

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona ludności w perspektywie 2030 roku, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67372-96-1.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 20 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Studenci Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT na konferencji w Gorzowie Wielkopolskim

Szanowni Państwo,

w dniu 16 marca 2023 roku na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja pod tytułem „Młodzi dla bezpieczeństwa„. Prelegentami podczas tego przedsięwzięcia byli studenci i doktoranci z kilku ośrodków naukowych. W wydarzeniu tym uczestniczyli również członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w składzie:

 • Pani Wiktoria Smolec oraz Daria Sitarczuk – studentki III roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, które wygłosiły referat pod tytułem: „Terroryzm jako metoda zdobywania wpływów na arenie międzynarodowej”;
 • Pan Bartosz Szymański oraz Krzysztof Jakubowski – studenci III roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, którzy wygłosili referat pod tytułem: „Analiza i porównanie strat stron konfliktu ukraiński-rosyjskiego”;
 • Pani Julia Wierucka – studentka III roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, która wygłosiła referat pod tytułem: „Wyciek informacji – kryzys zaufania do instytucji publicznych”;
 • Pan Filip Zatorski – student III roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, którzy wygłosił referat pod tytułem: „Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej po wojnie na Ukrainie”.

Ponadto studenci KNBN WAT w zespole: Wiktoria Smolec, Daria Sitarczuk, Krzysztof Jakubowski oraz Bartosz Szymański wzięli udział w debacie oksfordzkiej, reprezentując Wojskową Akademię Techniczną w „konfrontacji” z Akademią Sztuki Wojennej. Nad merytoryczną i organizacyjną stroną udziału członków naszej organizacji czuwał Przewodniczący Zarządu KNBN WAT – Łukasz Kominek oraz Opiekun KNBN WAT – dr Wiesław Śmiałek.

Naszym kolegom i koleżankom gratulujemy ciekawych wystąpień i życzymy dalszych sukcesów! 🙂

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT.

Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa pt. „Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw”

Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa

„Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw”

20 kwietnia 2023 roku

W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyła się Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa pt. „Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw” organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Zakład Systemów Bezpieczeństwa WAT Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji przez przewodniczącego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego mgr. Łukasza KOMINKA, głos zabrali kolejno: prorektor ds. wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej – płk dr Grzegorz KALICIAK, prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – dr Wiesława ZAŁOGA, która podczas uroczystego otwarcia odczytała również list prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – prof. dr. hab. Bogusława JAGUSIAKA, skierowany do uczestników konferencji. Następnie kilka słów powiedział także dr Łukasz ROMAN ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WAT – dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego – płk. rez. dr Wiesław ŚMIAŁEK.

Po uroczystym otwarciu dr Wiesław ŚMIAŁEK dokonał wręczenia nagród za prace przygotowane i wygłoszone podczas konferencji:

 • I miejsce zostało przyznane mł. asp. dr Patrycji JURSZY za pracę pt. „Bezpieczeństwo Zalewu Wiślanego w świetle budowy przekopu Mierzei Wiślanej”,
 • II miejsce przyznano por. dr. Konradowi WNOROWSKIEMU za pracę pt. „Status żołnierzy w świetle polskiego prawa karnego, materialnego i procesowego” oraz ppor. dr. Wojciechowi WASILESKIEMU za pracę pt. „Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym Polski. Potencjał i kierunki działań”,
 • III miejsce otrzymali płk Anna PĘZIOŁ za pracę pt. „Ministerstwo Obrony Narodowej w realizacji polityki bezpieczeństwa międzynarodowego – aspekt organizacyjny” oraz mł. chor. lic. Maciej POGORZELSKI za pracę pt. „Wojska Obrony Terytorialnej na przykładzie rozwiązań fińskich i szwajcarskich”.

Po części oficjalnej głos zabrali prelegenci – przedstawiciele wiodących uczelni krajowych oraz instytucji o charakterze militarnym. Uczestnicy wystąpili w dwóch panelach w formie stacjonarnej, poruszając różnorodne aspekty dotyczące sił zbrojnych – od umieszczenia ich w systemie ustrojowym państwa i ich klasycznych zadań, po aspekt pozamilitarny sił zbrojnych, międzynarodowe i sojusznicze uwarunkowania dotyczące ich funkcjonowania, wpływ konfliktów zbrojnych na ich ewolucję oraz przedstawienie działalności sił zbrojnych w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku.

Przedstawione referaty przygotowane zostały na wysokim poziomie. Pozwoliły one na wymianę myśli oraz analizę aspektów związanych z obszarem działania sił zbrojnych w obecnych czasach, które odpowiadają za kształtowanie bezpieczeństwa w regionie.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji 🙂 .

ORGANIZATORZY

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Zakład Systemów Bezpieczeństwa

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Samorząd Doktorantów WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

PATRONAT HONOROWY

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

PATRONAT MEDIALNY

Głos Akademicki WAT

 

Wydawnictwo Naukowe FNCE

KOMITET NAUKOWY

płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT – Przewodniczący Komitetu Naukowego

gen. bryg. rez. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

gen. rez. dr Marcin STRZELEC – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

płk prof. dr hab. inż. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Janusz PŁACZEK – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

prof. dr hab. Zenon TREJNIS – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Tomasz KOŚMIDER – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

wiceadm. rez. dr. hab. Stanisław ZARYCHTA – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

kmdr rez. dr hab. Jarosław TESKA – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

płk dr hab. Konrad STAŃCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

płk dr hab. Jacek LASOTA – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

kpt. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. inż. Gabriel NOWACKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. Jacek NOWAK – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr hab. Janusz KOSTECKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Monika SZYŁKOWSKA – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Tomasz KAMIŃSKI – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Janusz ŚWINIARSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jerzy ZALEWSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jerzy STAŃCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jacek BIL – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

płk dr Grzegorz KALICIAK Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ppłk dr Mariusz KURYŁOWICZ Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Piotr BACZAR Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Paweł OLBRYCHT – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

dr Łukasz ROMAN – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Jerzy TROCHA – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Wawrzyniec KOWALSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Dorota KANAREK-LIZIK Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Wiesław ZAWADZKI – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Natalia MOCH – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Remigiusz KUBIAK – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Justyna STOCHAJ – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Jakub CZARKOWSKI – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Urszula STAŚKIEWICZ – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

dr Katarzyna ŚMIAŁEK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Rafał PANFIL – Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie

dr Wiesława ZAŁOGA – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Łukasz KOMINEK – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

dr Łukasz ROMAN

dr Jerzy TROCHA

dr Wiesław ZAWADZKI

dr Remigiusz KUBIAK

dr Urszula STAŚKIEWICZ

lic. Weronika GÓRALSKA

lic. Alicja KUCZYŃSKA

lic. Patrycja JAKUBOWSKA

lic. Damian SZAFRANEK

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT wraz z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa IBO WLO WAT, Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz Samorządem Doktoranckim WAT, serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (budynek 135).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze sił zbrojnych ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tego sektora oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki. Język referatów: polski, angielski.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

 • siły zbrojne w systemie ustrojowym państwa;
 • klasyczne zadania sił zbrojnych,
 • pozamilitarne zadania sił zbrojnych,
 • wpływ konfliktów zbrojnych na ewolucję sił zbrojnych,
 • siły zbrojne wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku,
 • międzynarodowe i sojusznicze uwarunkowania dotyczące funkcjonowania sił zbrojnych.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • 0 zł – wolni słuchacze,
 • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe),
 • 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej,
 • 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja) wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę – liczba występujących jest ograniczona.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

TUTAJ znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.

WAŻNE TERMINY:

11.04.2023 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

12.04.2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

20.04.2023 r. – dzień konferencyjny,

30.04.2023 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto – 700-1500-50-007, konferencja – kwiecień 2023.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.

PUBLIKACJA

Wynikiem konferencji, oprócz niewątpliwie ciekawych wystąpień, będą wieloautorskie, recenzowane monografie naukowe, które opublikowane zostaną przez Wydawnictwo znajdujące się w „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki” (20 pkt. za rozdział według obowiązującej listy MEiN). Serdecznie zachęcamy do nadsyłania swoich tekstów!

TUTAJ znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich

KONTAKT

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

01-476 Warszawa,

budynek nr 158, pokój nr 34,

knbn.wat@gmail.com

https://www.facebook.com/knbn.wat/

https://knbn.wat.edu.pl/

 

Czworo studentów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT stypendystami Ministra Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, mamy przyjemność poinformować, iż na podstawie art. 359 ust. 1 w zw. z art. 435 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe (Dz. U. poz. 1382), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2000, z późn. zm.) członkowie naszej organizacji:

 • Pani Alicja Natalia Kuczyńskastudentka V roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
 • Pani Patrycja Jakubowskastudentka V roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
 • Pani Julia Wieruckastudentka III roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
 • Pan Damian Szafranek student V roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2023 roku zostali nagrodzeni ministerialnym stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe!

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż ministerialne władze były pod ogromnym wrażeniem osiągnięć naukowych naszych studentów, w szczególności:

 • rozdziałów w recenzowanych, wieloautorskich monografiach naukowych wydanych w wysokopunktowanych wydawnictwach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • artykułów w czasopismach naukowych wydanych w wysokopunktowanych periodykach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • wystąpień konferencyjnych podczas ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych, podczas których występowali przedstawiciele ponad 20 ośrodków naukowych.

Naszym studentom, składamy serdeczne gratulacje i zachęcamy do dalszej aktywności naukowej!

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT

Studentki Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT stypendystkami Prezydenta m. st. Warszawy

Studentki Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT stypendystkami Prezydenta m.st. Warszawy

W imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT, mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 12 grudnia 2022 roku, podczas Gali Stypendystów, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, członkinie naszej organizacji – lic. Weronika GÓRALSKA oraz Julia WIERUCKA, zostały stypendystkami tegorocznej edycji programu stypendialnego realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Miasto Stołeczne Warszawa. Nasza koleżanka Weronika jest studentką V roku, a Julia III roku, na kierunku bezpieczeństwo narodowe, realizowanym na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Stypendia m.st. Warszawy – Centrum Myśli Jana Pawła II trafiają co roku do najlepszych warszawskich studentów, którzy osiągają sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażują się społecznie oraz osiągają dobre wyniki w nauce.

Stypendia to nie tylko finansowe wsparcie, które można przeznaczyć na swoje utrzymanie czy rozwój pasji. To także autorski program edukacyjny Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach którego stypendyści mają okazję, by się poznać, nauczyć pracy projektowej i zrealizować wspólne działania. Gra miejska dla warszawiaków pt. „Gra o Wolność”, projekt wzajemnej pomocy w nauce „Podziel się talentem”, czy wolontariat studencki „Inkubator Miłosierdzia” to tylko wybrane z nich. Stypendyści w ramach programu mogą też realizować autorskie inicjatywy. W 2022 roku poprzez wystawę “Ciałość” stypendyści podjęli refleksję nad podejściem do ciała w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych. Przygotowali także szkolenie dla warszawskich seniorów, wspierające ich w bezpiecznym poruszaniu się po Internecie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Członkini Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT laureatką konkursu pożarniczego

Członkini Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT laureatką konkursu pożarniczego

W dniu 10 grudnia 2022 roku w Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów XVI ogólnopolskiego konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.  W konkursie brała udział studentka V roku bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz członkini Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Pani lic. Alicja KUCZYŃSKA.

Zadaniem konkursowym było nadesłanie pracy popularnonaukowej i badawczej obejmującej tematykę pożarnictwa. Promotor Pani Alicji – dr Wiesław ŚMIAŁEK, widząc duży potencjał w pracy licencjackiej swojej studentki pod tytułem: „Wpływ Ochotniczej Straży Pożarnej na bezpieczeństwo lokalne na terenie powiatu bełchatowskiego” postanowił zgłosić ją do konkursu.

W swoim opracowaniu Pani Alicja poruszyła tematykę wszechobecnego bezpieczeństwa oraz scharakteryzowała system ratownictwa – zarówno w kontekście ogólnym, jak i z wyszczególnieniem Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprezentowała również potencjał osobowy oraz materialny Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dokonała jego umiejscowienia w systemie bezpieczeństwa państwa. W głównej części pracy, autorka podjęła się próby szczegółowej charakterystyki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, mając na uwadze podstawy prawne i doktrynalne działania tych organizacji oraz sposoby ich utrzymania i finansowania. Ponadto, wskazała cele tworzenia takich jednostek, a także dalszego ich funkcjonowania. Celem wyczerpującego przedstawienia działalności OSP, przeprowadziła również analizę procesu szkoleniowego strażaków-ochotników, które umożliwiło w dalszym etapie określenie ilości zdobytej i posiadanej wiedzy umożliwiającej realizowanie działań ratowniczych. Podsumowując obszerną analizę OSP, autorka dokonała szczegółowej charakterystyki powiatu bełchatowskiego, w celu wyodrębnienia najważniejszych zagrożeń występujących na tym terenie. Ponadto, przedstawiła również ilościowe zasoby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z wyszczególnieniem ich lokalizacji, która stanowiła istotny aspekt w celu analizy dostępnych statystyk określających ilość zdarzeń zaistniałych w 2020 roku, ze wskazaniem na rodzaj zdarzenia oraz ilościowe zaangażowanie jednostek ochotniczych.

Pani Alicja znalazła się wśród dziewięciu najlepszych laureatów z całej Polski, otrzymując wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ukazanie się publikacji pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”

Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku, wyd. FNCE, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67372-28-2.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 20 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Ukazanie się publikacji pt. „Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego”

Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała publikacja naszego kolegi, byłego członka zarządu KNBN WAT, absolwenta Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej – dr. Olivéra Balogha! Tym razem jej tytuł brzmi:

O. Balogh, Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego, wyd. FNCE, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67372-43-5.

W pracy poddano analizie rolę Polski i Węgier w systemie bezpieczeństwa europejskiego w latach 2015-2020. Jej celem poznawczym była analiza i ocena wpływu polityki Polski i Węgier na system bezpieczeństwa europejskiego. (…) Autor przyjął kilka wiodących założeń poznawczych. Wyzwania i zagrożenia występujące i powstające w otoczeniu Europy, jak i regiony Europy Środkowej uruchomiły wielopostaciowy proces przekształcenia się obecnego systemu bezpieczeństwa europejskiego, wpłynęły na jego elementy składowe. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa poszczególnych państwa miały znaczący wpływ na ukształtowanie środowiska bezpieczeństwa. Lata 2015-2020 charakteryzowały się wieloma konfliktami i kryzysami, wśród których wskazano wojnę na Ukrainie, kryzys migracyjny, spór wewnątrz Unii Europejskiej, a także spór wewnątrz NATO. Wskazane wyzwania oraz zagrożenia miały szczególny wpływ na architekturę bezpieczeństwa europejskiego. W pracy za wskazany okres przyjęto, że największym zagrożeniem nie tylko dla Europy, ale także dla całej ludzkości, stała się pandemia wirusa SARS-CoV-2, zmieniając dotychczasowy ład.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jarosława Gryza

System bezpieczeństwa europejskiego jest skomplikowaną strukturą, co wymaga od badaczy podejmujących tę problematykę dużej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szerszym aspekcie także stosunków międzynarodowych na różnych ich płaszczyznach. (…) Polska i Węgry odgrywają istotną rolę w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Są też państwami mającymi duży wpływ na sytuację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W perspektywie czasu ten wpływ może rosnąć z uwagi na geopolityczne konsekwencje wydarzeń na Bałkanach oraz w sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej. Z dużą więc uwagą i zaciekawieniem należy przyjąć publikację, w której Autor dokonuje analizy porównawczych interesów obu państw w kontekście ich funkcjonowania w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Jest to oryginalne ujęcie badawcze, pozwalające na lepsze zrozumienie interesów bezpieczeństwa Polski i Węgier. Książka zasługuje na uwagę badaczy bezpieczeństwa europejskiego, a także wszystkich zainteresowanych polityką bezpieczeństwa Polski i Węgier.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jerzego Stańczyka, prof. WAT

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

1 2 3 4