» » Wizyta studyjna w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Kierowania KSP, Mobilnym Stanowisku Kierowania KNBN WAT

Wizyta studyjna w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Kierowania KSP, Mobilnym Stanowisku Kierowania KNBN WAT

W dniu 25 maja 2023 roku odbyła się wizyta studyjna Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w Komendzie Stołecznej Policji. Wydarzenie miało miejsce w godzinach 10-13 i obejmowało zwiedzanie Centrum Kierowania Komendy Stołecznej Policji oraz Mobilnego Stanowiska Kierowania. Wydarzenie koordynował opiekun naukowy KNBN WAT dr Wiesław ŚMIAŁEK oraz dr Katarzyna ŚMIAŁEK, uczestnikami byli zarówno członkowie KNBN WAT jak i liczni studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Komendy Stołecznej Policji, a w szczególności z funkcjonowaniem Centrum Kierowania oraz Mobilnego Stanowiska Kierowania.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji wprowadzającej, która pozwoliła uczestnikom na zrozumienie struktury i funkcji Komendy Stołecznej Policji. Podczas wizyty, uczestnicy mieli okazję brać również udział w wykładzie prowadzonym przez doświadczonego funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Wykład ten skupiał się na najnowszych statystykach dotyczących wypadków drogowych na terenie Polski. Zostały również szczegółowo omówione najnowsze dane, analizując przyczyny wypadków oraz ich skutki. Ta część wykładu była niezwykle wartościowa, ponieważ pozwoliła studentom zrozumieć skomplikowane zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Kolejnym elementem wykładu była prezentacja najnowszych zmian prawnych w zakresie ruchu drogowego. Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego szczegółowo omówił nowe przepisy, wyjaśniając ich znaczenie i wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Dodatkowo, prelegent podzielił się z uczestnikami dobrymi praktykami, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Ta część wykładu była niezwykle istotna, ponieważ pozwoliła studentom zrozumieć, jak teoria przekłada się na praktykę i jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Następnie, studenci mieli możliwość zwiedzenia Centrum Kierowania, gdzie mogli zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca osób odpowiedzialnych za koordynację działań policji na terenie stolicy. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Mobilnego Stanowiska Kierowania, które jest kluczowym elementem w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z najbardziej fascynujących punktów programu wizyty było zwiedzanie Stołecznego Stanowiska Kierowania zlokalizowanego w Komendzie Stołecznej Policji. SSK jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa miasta, umożliwiającym monitorowanie sytuacji na terenie całej Warszawy. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje to zaawansowane technologicznie centrum, które posiada dostęp do obrazu z ponad 2 tysięcy kamer rozmieszczonych w różnych częściach miasta.

Podczas wizyty, studenci mieli okazję do zadawania pytań i dyskusji z pracownikami i funkcjonariuszami KSP, co pozwoliło na głębsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Wizyta była również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między studentami a pracownikami KSP.

Wizyta studyjna w KSP była niezwykle wartościowym doświadczeniem dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Pozwoliła im na zrozumienie praktycznej strony teorii bezpieczeństwa narodowego, którą poznają na studiach. Organizatorzy wydarzenia dołożyli wszelkich starań, aby uczestnicy mogli jak najwięcej skorzystać z tej wyjątkowej okazji.

Podsumowując, wizyta studyjna w Komendzie Stołecznej Policji była niezwykle udanym i wartościowym wydarzeniem. Uczestnicy mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy i zrozumienia praktycznych aspektów bezpieczeństwa. Wydarzenie to z pewnością przyczyniło się do rozwoju naukowego oraz mogło zainspirować rozwój zawodowy studentów.

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2023 roku w godzinach 10-13, odbędzie się wizyta studyjna studentów w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Kierowania Komendy Stołecznej Policji oraz Mobilnym Stanowisku Kierowania. Uprzejmie informujemy, że osoby które się zadeklarują, zobowiązane są do wzięcia udziału w wyjeździe. Mamy 24 miejsca – zatem kto pierwszy ten lepszy. Pierwszeństwo mają członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jeśli nie jesteś członkiem KNBN WAT – Twoje zgłoszenie zostanie zakwalifikowane w przypadku nie wykorzystania puli wolnych miejsc przez członków KNBN WAT, na zasadzie kolejności zgłoszeń. Nie ma możliwości oddania własnego miejsca innej osobie.

Dane potrzebne są Komendzie Stołecznej Policji do weryfikacji tożsamości uczestników, tylko w tym celu są przetwarzane. Dla uczestników wydarzenia przygotowany zostanie transport autobusem uczelnianym. Osoby zakwalifikowane do udziału w tym wydarzeniu zostaną o szczegółach poinformowane drogą mailową na 3 dni przed wizytą studyjną. Link do zapisów dostępny jest TUTAJ.

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT.