» » Ukazanie się publikacji, pt. „Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”

Ukazanie się publikacji, pt. „Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”

Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

 

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wyd. WAT, Warszawa 2020,

ISBN: 978-83-7938-299-6.

 

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego (ewentualne zmiany adresu można zgłaszać tylko do końca tygodnia na adres KNBN WAT – później pójdą pod wskazany w formularzu adres). Sugeruję jednak dla pewności wysłanie na nasz adres mailowy: knbn.wat@gmail.com przez Państwa adresów do wysyłki.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!