» » Ukazanie się publikacji pt. „Nienaruszalność, trwałość i bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ukazanie się publikacji pt. „Nienaruszalność, trwałość i bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nienaruszalność, trwałość i bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

W. Śmiałek, Nienaruszalność, trwałość i bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67786-22-5.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 20 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!