» » Ukazanie się publikacji, pt. „Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia”

Ukazanie się publikacji, pt. „Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia”

Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi: „Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia”. Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych.

Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego zobacz additional resources (ewentualne zmiany adresu można zgłaszać tylko do końca dzisiejszego dnia na adres KNBN WAT).

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!