» » Ukazanie się publikacji pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”

Ukazanie się publikacji pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”

Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku, wyd. FNCE, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67372-28-2.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 20 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!