» » Troje studentów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT stypendystami Ministra Obrony Narodowej

Troje studentów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT stypendystami Ministra Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, mamy przyjemność poinformować, iż na podstawie art. 359 ust. 1 w zw. z art. 435 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe (Dz. U. poz. 1382), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2000, z późn. zm.) członkowie naszej organizacji:

  • Pani Zuzanna Kowalik – studentka IV roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
  • Pani Kinga Świderskastudentka IV roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
  • Pan Bartosz Szymański student IV roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2024 roku zostali nagrodzeni ministerialnym stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe!

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż ministerialne władze były pod ogromnym wrażeniem osiągnięć naukowych naszych studentów, w szczególności:

  • rozdziałów w recenzowanych, wieloautorskich monografiach naukowych wydanych w wysokopunktowanych wydawnictwach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki;
  • artykułów w czasopismach naukowych wydanych w wysokopunktowanych periodykach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki;
  • wystąpień konferencyjnych podczas ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych, podczas których występowali przedstawiciele ponad 20 ośrodków naukowych.

Naszym studentom, składamy serdeczne gratulacje i zachęcamy do dalszej aktywności naukowej!

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT.