» » Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych

Przekraczając granice – współczesne strategie oraz rozwiązania w bezpieczeństwie narodowym, obronności państwa, logistyce i zarządzaniu

Data:

7-9 maja 2024 roku

Miejsce:

Aula Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

Panele:

 7 maja 2024 roku – Wyzwania oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku

 8 maja 2024 roku – Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań

 9 maja 2024 roku – Mikro- i megatrendy w rozwoju organizacji

Rada naukowa:

Przewodniczący:

płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT

Członkowie:

gen. bryg. rez. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, WAT
wiceadm. rez. dr hab. Stanisław ZARYCHTA, prof. AMW
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK, WAT
mjr dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ, prof. WAT
dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT
dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT
dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT
dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT
płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI, WAT
dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL, WAT
dr Natalia MOCH, WAT
dr Wiesława ZAŁOGA, WAT
dr Katarzyna ŚMIAŁEK, WAT
dr Justyna STOCHAJ, WAT
dr inż. Marek KALWASIŃSKI, WAT
dr inż. Paweł ŚLASKI, WAT
dr inż. Paulina OWCZAREK, WAT
dr Iwona SOBCZAK, WAT
kpt. dr inż. Igor BETKIER, WAT
mjr dr inż. Małgorzata GRZELAK, WAT
dr Joanna LUBIMOW, AJP
prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ, WAT
dr hab. Artur Jacek KOŻUCH, prof. WAT
dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. WAT
dr hab. Iwona PRZYCHOCKA, prof. WAT
dr hab. Krzysztof SOŁODUCHA, prof. WAT
dr Marta MISZCZAK, WAT
dr Jacek WOŹNIAK, WAT
dr Joanna JOŃCZYK, WAT
dr Daria SMARŻEWSKA, PB
dr Kamil GEMRA, SGH
dr inż. Justyna SMAGOWICZ, PW
dr inż. Cezary SZWED, PW

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:

dr Wiesław ŚMIAŁEK

Członkowie:

dr Iwona SOBCZAK
dr Jacek WOŹNIAK
kpt. dr inż. Igor BETKIER
dr Anna KRAWCZYK
mgr Luiza TRZCIŃSKA
mgr Małgorzata ZAKRZEWSKA
lic Bartosz SZYMAŃSKI
lic Zuzanna KOWALIK
lic Wiktoria TKACZ
Martyna HAMERA
sierz. pchor. Małgorzata BINKIEWICZ
Agnieszka DURMAJ
Katarzyna KURKIEWICZ
lic. Mateusz AKSAMITOWSKI
lic. Bartosz BIENIEK


Szanowni Państwo,

studenckie koła naukowe działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej – Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT, Koło Naukowe Logistyki Stosowanej, Koło Naukowe Logistyki Wojskowej i Koło Naukowe Studentów „Strategia” – zapraszają na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową pt.: „Przekraczając granice – współczesne strategie oraz rozwiązania w bezpieczeństwie narodowym, obronności państwa, logistyce i zarządzaniu”, która odbędzie się w dniach 07-09 maja 2024 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (budynek 135).

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników badań w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz obronności, a także logistyki i nauk o zarządzaniu i jakości. Pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazane tematy, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie uwzględniając  młodych naukowców ( doktorantów i studentów ) z wiodących uczelni krajowych. Ważnym dla organizatorów aspektem jest interdyscyplinarne podejście do tematyki bezpieczeństwa logistyki i zarządzania. Dodatkowym atutem konferencji będą równolegle prowadzone warsztaty z przedstawicielami: SKW i Policji, a także przedstawicielami środowiska gospodarczego.

W związku z dużym zainteresowaniem konferencją uprzejmie prosimy o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę. Liczba występujących w każdym panelu jest ograniczona. Przewidywana długość wystąpienia 10-15 min. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnych.

Efektem konferencji będą recenzowane punktowane monografie naukowe tematyczne, wydane w wydawnictwie z listy MNiSW w celu ostatecznego zakwalifikowania się należy uiścić wskazane opłaty (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa).

  1. Link do formularza: https://forms.office.com/e/S9QJJhnetT
  2. Link do formularza na panel logistyczny „Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań”:  https://forms.gle/zkJnNwUDdS7hSTNP6

Termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz – 15.04.2024 r.

Opłaty:

300 zł (pełny udział – referat, publikacja)

200 zł (publikacja)

100 zł (udział, referat)

Studenci WAT – udział i publikacja bezpłatna

Brak możliwości zakwaterowania

Informacja o konkursie:

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji. Najlepsi z państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi.