» » Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „States of emergency – national and international conditions”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „States of emergency – national and international conditions”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „States of emergency – national and international conditions
10-11 grudnia 2020 r.

 

KOMITET NAUKOWY

płk dr Marcin Strzelec – Rektor-Komendant WSKiP – przewodniczący;
prof. WSKiP, dr hab. Tomasz Kośmider;
prof. WSKiP, dr hab. Beata Maria Nowak;
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – WAT;
prof. dr hab. Roman Wieruszewski – EWSPA;
prof. EWSPA, dr hab. Waldemar Gontarski;
dr Urszula Staśkiewicz – WSKiP;
dr Wiesław Śmiałek – WAT;
dr Julia Wioletta Tocicka – WSKiP.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Julia Wioletta Tocicka – WSKiP;
dr Urszula Staśkiewicz – WSKiP;
mgr Grzegorz Kostyra – WSKiP;
dr Wiesław Śmiałek – WAT;
mgr Łukasz Kominek – WAT;
mgr Aleksandra Kominek – WAT;
mgr Przemysław Stupak – EWSPA;
Łukasz Mikosz – EWSPA;

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniach 10–11 grudnia 2020 r. odbyła się (on-line) międzynarodowa konferencja młodych naukowców, pt. States of emergency – national and international conditions, która została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT w Warszawie oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych. Referaty wygłosili badacze z Norwegii, Szkocji, Anglii, USA, Polski oraz Federacji Rosyjskiej.

Celem konferencji było przedstawienie modeli, standardów i skutków wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby w sposób wielowymiarowy przedstawić tematykę stanów nadzwyczajnych, akcentując przede wszystkim aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego.

Wykład wprowadzający pt. Prawa człowieka podczas stanów nadzwyczajnych wygłosił prof. dr hab. Roman Wieruszewski. W następnej kolejności zostały wygłoszone referaty w ramach paneli zatytułowanych: bezpieczeństwo państwa, prawa i wolności jednostki podczas stanów nadzwyczajnych service trucks, stany nadzwyczajne – uwarunkowania międzynarodowe oraz aktualna problematyka stanów nadzwyczajnych. Uczestnicy konferencji wprowadzili zaproszonych gości m.in. w tematykę: Regulacji prawnych dotyczących stanów nadzwyczajnych w RP, Zagrożeń bezpieczeństwa determinujących wprowadzenie stanów nadzwyczajnych, Swobód obywatelskich podczas stanów nadzwyczajnych, Międzynarodowych uwarunkowań stanów nadzwyczajnych – od państwa rzymskiego do czasów współczesnych, Stanów nadzwyczajnych w USA, Ameryce Południowej, Japonii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Praw człowieka w stanie wyjątkowym i wojennym, Ograniczeń swobody działalności gospodarczej podczas stanów nadzwyczajnych, Zadań służb, inspekcji i straży, w tym Służby Więziennej podczas stanów nadzwyczajnych, discover the average cost.

Podczas drugiego dnia konferencji młodzi naukowcy zaprezentowali wyniki swoich dociekań naukowych w zakresie standardów i rozwiązań przyjmowanych podczas stanów nadzwyczajnych oraz miała miejsce debata oksfordzka nt. Kompetencji organów władzy wykonawczej w zakresie inicjowania i wprowadzenia stanów nadzwyczajnych.

Szeroki zakres tematyczny wystąpień spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zaproszonych gości i zaowocował interesującą dyskusją poświęconą szczególnej instytucji prawa wewnętrznego, jaką są bez wątpienia stany nadzwyczajne.