» » Delegacja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT na IX Europejskim Kongresie Samorządów

Delegacja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT na IX Europejskim Kongresie Samorządów

W dniach 4-5 marca delegacja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: Bartosz Szymański, Zuzanna Kowalik, Adam Brzeziński i Krzysztof Jakubowski – miała przyjemność uczestniczyć w IX edycji Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych, członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Program obejmuje ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji.

Studenci Akademii uczestniczyli w licznych panelach i warsztatach, nawiązywali znajomości w ramach programu Młodzi na Forum oraz prowadzili dyskusje z przedstawicielami rządowej elity takimi jak: wicemarszałek Krzysztof Bosak, były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak czy Doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto Przewodniczący KNBN WAT – Pan Bartosz Szymański miał zaszczyt zabrać głos w panelu dyskusyjnym pt.: „Cyberrewolucja – dokąd zmierza świat?”, konfrontując swoje poglądy z ekspertami takimi jak: prof. Andrzej Zybertowicz BBN, Michał Góra Alfavox Software, dr Grzegorz Malinowski Łukaszewicz ITECH, Pani Martyna Łuszczek ekspertka AI. Cyberrewolucja, czyli rewolucja spowodowana postępem technologii cybernetycznej i Internetu, to złożony i ciągły proces, który wpływa na wiele aspektów współczesnego życia. Trudno z całą pewnością przewidzieć, dokąd doprowadzi ten trend, istnieje jednak kilka kluczowych obszarów, w których jego wpływ będzie prawdopodobnie szczególnie znaczący. Przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej na pytanie jakie szanse i ryzyka niesie ze sobą powszechne wykorzystanie Sztucznej Inteligencji odpowiedział syntetycznie podkreślając mnogość możliwości jakie daje AI w codziennym życiu. Jednak zwrócił uwagę na pewnego rodzaju iluzję jaką tworzą aplikacje wykorzystujące AI – na przykładzie podawania błędnych informacji i nieistniejących źródeł przez Chat GPT. Jego uwaga została doceniona i rozwinięta przez pozostałych ekspertów, a wątek wprowadzania w błąd przez sztuczną inteligencję szczegółowo rozwinęła Pani Martyna Łuszczek ekspertka AI.

Udział w wydarzeniu był dla naszych studentów niezwykłym przeżyciem jak i szansą na poznanie znaczących osób w świecie biznesu i krajowej administracji. Członkowie KNBN WAT dzięki aktywnemu udziałowi w IX EKS mają szansę by ponownie skorzystać z gościnności Instytutu Studiów Wschodnich na Forum Ekonomicznym i zaangażować w to prestiżowe wydarzenie większą ilość przedstawicieli z Wojskowej Akademii Technicznej.