» » Ukazanie się publikacji pt. „Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego”

Ukazanie się publikacji pt. „Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego”

Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała publikacja naszego kolegi, byłego członka zarządu KNBN WAT, absolwenta Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej – dr. Olivéra Balogha! Tym razem jej tytuł brzmi:

O. Balogh, Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego, wyd. FNCE, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67372-43-5.

W pracy poddano analizie rolę Polski i Węgier w systemie bezpieczeństwa europejskiego w latach 2015-2020. Jej celem poznawczym była analiza i ocena wpływu polityki Polski i Węgier na system bezpieczeństwa europejskiego. (…) Autor przyjął kilka wiodących założeń poznawczych. Wyzwania i zagrożenia występujące i powstające w otoczeniu Europy, jak i regiony Europy Środkowej uruchomiły wielopostaciowy proces przekształcenia się obecnego systemu bezpieczeństwa europejskiego, wpłynęły na jego elementy składowe. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa poszczególnych państwa miały znaczący wpływ na ukształtowanie środowiska bezpieczeństwa. Lata 2015-2020 charakteryzowały się wieloma konfliktami i kryzysami, wśród których wskazano wojnę na Ukrainie, kryzys migracyjny, spór wewnątrz Unii Europejskiej, a także spór wewnątrz NATO. Wskazane wyzwania oraz zagrożenia miały szczególny wpływ na architekturę bezpieczeństwa europejskiego. W pracy za wskazany okres przyjęto, że największym zagrożeniem nie tylko dla Europy, ale także dla całej ludzkości, stała się pandemia wirusa SARS-CoV-2, zmieniając dotychczasowy ład.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jarosława Gryza

System bezpieczeństwa europejskiego jest skomplikowaną strukturą, co wymaga od badaczy podejmujących tę problematykę dużej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szerszym aspekcie także stosunków międzynarodowych na różnych ich płaszczyznach. (…) Polska i Węgry odgrywają istotną rolę w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Są też państwami mającymi duży wpływ na sytuację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W perspektywie czasu ten wpływ może rosnąć z uwagi na geopolityczne konsekwencje wydarzeń na Bałkanach oraz w sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej. Z dużą więc uwagą i zaciekawieniem należy przyjąć publikację, w której Autor dokonuje analizy porównawczych interesów obu państw w kontekście ich funkcjonowania w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Jest to oryginalne ujęcie badawcze, pozwalające na lepsze zrozumienie interesów bezpieczeństwa Polski i Węgier. Książka zasługuje na uwagę badaczy bezpieczeństwa europejskiego, a także wszystkich zainteresowanych polityką bezpieczeństwa Polski i Węgier.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jerzego Stańczyka, prof. WAT

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!